Poskytujeme širokú ponuku služieb zameraných na komplexnú starostlivosť a prevádzku objektov a budov.

“Poskytujeme obchodným, priemyselným a domácim zákazníkom všetky svoje čistiace služby s produktami vrátane papierových a obalových potrieb,  čistiacich chemikálií a profesionálnej  autokozmetiky.”

Zabezpečujeme bežné činnosti ako upratovanie, stráženie či údržbu. Ide o súbor úkonov, ktorých cieľom je zabezpečiť majiteľom a užívateľom budovy čo najvyššiu efektivitu pri čo najnižších nákladoch. Inými slovami, ide nielen o to, čo upratať či opraviť, ale aj o to, ako a kedy. A to, samozrejme, nevie hocikto. Je len dobre, že už aj na slovenskom trhu si majitelia nehnuteľností uvedomujú, že rozumným výberom správcu svojho majetku v konečnom dôsledku šetria svoj čas i peniaze. 

Služby komplexnej správy nehnuteľností

  • údržba, servis a odborné prehliadky technických zariadení,
  • prevádzka a obsluha tepelno-technických zariadení,
  • prevádzka dispečingu a helpdesku,
  • upratovacie služby, deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia,
  • údržba zelene a areálu (zimná/letná),
  • odpadové hospodárstvo,
  • ochrana životného prostredia, požiarna ochrana, BOZP,
  • recepcia a poštové služby,