Systém čistenia okien a sklenených plôchPredstavujeme Vám systém čistenia okien a sklenených plôch demineralizovanou vodou bez použitia chémie

UNGER nLite® HydroPower DI

Voda preteká živicovým filtrom, ktorý ihneď vyprodukuje 100% čistú vodu bez minerálov a ďalších nečistôt rozpustených vo vode.

S takto upravenou vodou možno čistiť sklo, fotovoltaické panely a iné povrchy, bez potreby ďalšieho leštenia.

! Už žiadna chémia a handry na úmorné dolešťovanie okien !

“Súprava je určená pre mobilné a rýchle používanie s princípom prietoku vody z vodovodného potrubia.”

Potrebujete iba vhodné príslušenstvo.

Výmena filtra je veľmi jednoduchá.

Množstvo vyfiltrovanej vody na jednu náplň závisí na hodnote tvrdosti vstupnej vody a hodnote znečistenia ppm.Voda považovaná za dokonale čistú má ppm nula.

! Bez nutnosti použitia elektrického prúdu !